Kategorier
Spaning

Siffror (romerska)

Året var MMXIV. Jag blev XXXV.

Det här blev inlägg DCXXI. Talet påminner mig om Mozart, för enligt Köchels ordning skrev han DCXXVI verk. Så om V inlägg borde det bli en hyllning till denne virtuos som lämnade oss år MDCCXCI, bara XXXV år gammal.