Kategorier
Spaning

Helt hundra

Det är jämna plågor, brukar man ibland svara på frågan om hur läget är. Jag får numera frågan varje vardagsmorgon som ett led i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete. Enligt företaget bakom tjänsten är självskattning mycket användbart i arbetsmiljöarbetet, vilket enligt dem bygger på vetenskaplig grund. Det tror jag säkert, och till slut kan man nog se sin egen variation, även om skattningen i absoluta tal mellan 1-100 nog skiljer sig åt beroende på om man är en glaset är halvtomt eller halvfullt-person. Sedan tjänsten infördes har det visserligen varit lite stresspåslag generellt i livet och dessutom tämligen förkylt och eländigt, så formkurvan ser verkligen inte bra ut. Men när jag tänker efter så undrar jag om jag någonsin kommer att vara helt hundra? Det kanske man borde.

Kategorier
Samhälle

Sverige i valet och kvalet

Mitt intresse för det här valet har varit lågt. Det beror delvis på att utgången är rätt förväntad med ett läge som liknar det efter förra valet och övertygelsen att partierna kommer att vara usla på att hantera detta. Det beror också på att partiernas ansikten utåt är så onyanserade och i år särskilt inriktade på att prata om vad någon annan inte ha gjort än hur de har tänkt att lösa problem. Och vad pratar de om? Vårdköer, antalet poliser och skolresultat. Det är tveksamt vilket inflytande riksdag och regering har på de verkliga problemen: stressad och pressad arbetsmiljö i kärnverksamheterna. Polariseringen mellan sjuklövern och Sverigedemokraterna är känd sedan tidigare, men Alliansen fokus på Löfvens och den rödgröna sidans uselhet har nog gett nytt bränsle till en höger-vänster-polarisering också. Reinfeldts nya moderater och den gamla alliansen bemästrade detta på ett helt annat sätt från första till sista valrörelse och kunde alldeles säkert locka en och annan mittenväljare. Nu är det verkligen inte god ton från Alliansen, utan den rödgröna sidans representanter utmålas som odugliga och ideologin som galenskap. Det är dags för förändring, säger de, precis som Sverigedemokraterna, men vad exakt som skulle bli den stora förändringen förutom nya ministrar är svårt att se. Någon krona mindre av en viss skatt och någon krona mer på någon moms? Fler poliser? Sjuksköterskor? Läkare? Lärare? Ska de trolla? Faktum är att ingen kan trolla. De borde samla sig för att lösa de problem som finns. Det är ganska ointressant om det är genom skattetekniska åtgärder åt någotdera håll eller genom lagstiftning åt något håll, men människor måste vilja arbeta inom skola, vård och polis utan att riskera ohälsa. Klimatmålen är internationella: samarbeta!