Kategorier
Spaning

Vem är du (lik)?

Det tråkiga med att åldras och på löpande band lära känna nya människor är att man får konstatera att ganska få är unika. I själva verket är de flesta lik någon annan.

Kategorier
Personligt

Nomaden

Häromsistens listade jag alla adresser som bebotts av mig. Nu ska den 10:e läggas till handlingarna och den 11:e tillträdas, en rätt så oinspirerande flytt på 500 meter för ett extra rum.

En riktig nomad, en representant för resandefolket?

Vad är hemma?