Taggarkiv: misär

(Trettio)sju svåra år


Foto: CC Attribution Some rights reserved by Alex E. Proimos

I en artikel i SvD presenteras forskning kring människor som varit med om ”svåra händelser”. Forskargruppen har erbjudit 37 svåra händelser för deltagarna att välja mellan:

1. Varit med om allvarlig olycka eller skada.
2. Utsatt för misshandel.
3. Allvarlig olycka eller skada hos någon älskad.
4. Allvarlig sjukdom.
5. Allvarlig sjukdom hos någon älskad.
6. Bevittnat någon (inte familjemedlem) bli skadad eller dödad.
7. Bevittnat familjemedlem bli skadad eller dödad.
8. Utsatts för hot om våld mot sig själv eller sin familj.
9. Upplevt påtvingad separation från familj/barn.
10. Deltagit i krig.
11. Maka/make/partners död.
12. Mammas död.
13. Pappas död.
14. Broders eller systers död.
15. Far- eller morförälders död.
16. Eget barns död.
17. Väns död.
18. Förlorat en närstående på grund av självmord.
19. Förlorat en närstående på grund av mord.
20. Skilt sig.
21. Upplevt föräldrars skilsmässa.
22. Haft svåra ekonomiska problem (utan pengar, mat eller bostad)
23. Upplevt svår brand eller naturkatastrof.
24. Drabbats av förlust i brand eller naturkatastrof.
25. Upplevt tragedi eller katastrof (skottlossning, bomber etc) orsakad av människor.
26. Drabbats av förlust i tragedi eller katastrof (skottlossning, bomber etc) orsakad av människor.
27. Bott i farligt bostadsområde.
28. Diskriminerats på grund av etnicitet, religiös bakgrund eller sexuell läggning.
29. Utsatts för farliga kemikalier eller biologiska medel.
30. Försummats av föräldrar som barn.
31. Misshandlats som barn (slagen, sparkad, bränd etc så att det blivit märken efteråt).
32. Bevittnat våld mellan föräldrar som barn.
33. Blivit slagen eller knuffad av sin make/maka/partner.
34. Blivit utskämd, förnedrad eller ofta fått höra ”du är inte bra”.
35. Någon har under tvång berört dina privata kroppsdelar eller du själv under hot tvingats beröra någon annans privata kroppsdelar.
36. Tvingats till sex med våld eller hot.
37. Haft en oönskad graviditet.

Min tough shit-score blir 5.

Enligt forskarna mår folk  som upplevt 2-5 svåra händelser bäst.

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/det-som-inte-dodar-starker_5932297.svd